درباره ما


آگهی نامه اینترنتی املاک جاملکی

این وب سایت با همت امین ملایی در تابستان 97 طراحی و راه اندازی شد. هدف از ارائه این خدمت امکان دسترسی سریع و راحت همه مردم به موارد خرید و فروش و رهن و اجاره موجود در بنگاه های املاک می باشد. در واقع جاملکی کانال بین مردم و املاک است.

صاحب امتیاز : امین ملایی

مرداد 97